Subscribe

Subscribe
iCODER

ขอเชิญน้อง ๆ สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจาก iCODER โดยตรง เพราะเมื่อมีความคืบหน้าในโครงการเมื่อไหร่ เราจะแจ้งข่าวสารให้ทราบ อาทิเช่น การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในแต่ละช่วงเวลา การแจ้งผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะมาอัพเดทให้กับน้อง ๆ ที่สนใจ รับรองว่าชีวิตน้อง ๆ จะเปลี่ยนไปเพียง Subscribe เท่านั้นเอง