แจ้งโอนเงินค่าเสื้อ

เลขที่คำสั่งซื้อ สามารถดูได้ที่อีเมล์ของท่าน

*หากลูกค้าแจ้งโอนเงินสำเร็จจะปรากฏข้อความ Thank You. หากไม่ปรากฏรบกวนกดปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” อีกครั้ง