ข่าวสาร

CODE YOUR DREAMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทีมงาน Code Your Dream ไปประชาสัมพันธ์โครงการที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560
น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

CODE YOUR DREAMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ทีมงาน Code Your Dream ไปประชาสัมพันธ์โครงการ ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พศจิกายน 2560
น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1 4 5 6 7