กิจกรรม

OpenHouse

กลุ่มบริษัทซีดีจีเอสผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม CDG: Code Your Dreams มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ“การโค้ดดิ้ง”

1 2 3