วิธีการหา Bugs ใน JavaScript Code ด้วย Debugger

Build-in Debugger ที่อยู่ใน JavaScript มีประโยชน์มากเพราะมันช่วยหา Bugs อย่างเช่น ใน Nested Callbacks, Promises ที่มักมีความยุ่งยาก คำสั่ง Debugger ทำงานได้ทั้งบน Client Side และ Server Side วันนี้เรามาดู วิธีการหา Bugs ใน JavaScript Code ด้วย Debugger กัน

บทความต้นฉบับ: https://www.techstarthailand.com/blog/detail/How-to-Find-Bugs-in-Your-JavaScript-Code-With-the-Debugger/1103