CODE YOUR DREAMS ขึ้นเหนือรับลมหนาว

ขอบคุณท่านคณะอาจารย์ และน้องนักศึกษา ทั้ง 2 สถาบันนะคะ#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ # เรารู้จักกันมากขึ้นนะคะ # แล้วพบกันนะคะ# finished of work..💪🤣