ประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 ทีมงาน iCODER เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ให้การตอนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้