ประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 ทีมงาน iCODER ได้เข้าร่วมงาน Present Project ของน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 ได้รับการต้อนรับจากน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์อย่างอบอุ่น