OpenHouse

CDGS เปิดตัวโครงการ“CDGS: iCODER” จุดประกายเยาวชนไทยสร้างฝันผ่าน ‘การโค้ดดิ้ง’

กลุ่มบริษัทซีดีจีเอสผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม CDG: iCODER มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ“การโค้ดดิ้ง”แก่เด็กและเยาวชนไทย ตั้งเป้าสานต่อเป็นโครงการระยะยาว เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ตอบรับดิจิตอลเทรนด์ของโลก และผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอล โดยเริ่มที่โรงเรียนวัดคลองใหม่ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนแรกของโครงการ

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ iCODER ได้ที่

https://www.facebook.com/icoderthailand/