ประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ทีมงาน iCODER ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 ที่คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการต้อนรับจากน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์อย่างอบอุ่น