ของที่ระลึกงานวัน Open House

ทีมงาน iCoder ได้เตรียมของที่ระลึก เพื่อแจกในงานวัน Open House

น้อง ๆ เตรียมตัวให้พร้อม เปิดรับสมัคร Online วันที่ 2 ม.ค. 63