Road Show มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะทำงานโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ  ได้เข้าไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทซีดีจีซิสเต็มส์  และโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 7 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า iCODER ได้รับการต้อนรับจากน้อง ๆ นักศึกษาและครูอาจารย์  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างดี  ชาวคณะขอขอบคุณท่านอาจารย์และนักศึกษา  ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา  จะมีความสนใจในโครงการ iCODER และสมัครกันเข้ามามาก ๆ นะคะ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้