10 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง ขณะเรียนรู้ Java

อุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่กำลังเริ่มต้น Coding ใหม่ ๆ ก็คือ การขาดความเข้าใจถึงวิธีเรียนรู้การเขียน Code ได้อย่างถูกต้อง มี Programmer บางคนที่พยายามเรียนรู้วิธีเขียน Code อยู่หลายครั้งกว่าที่จะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแน่นอนว่า ทุกคนเรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นเอง ดังนั้นเรามาดู 10 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง ขณะเรียนรู้ Java (และสามารถประยุกต์ใช้ในภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย)

บทความต้นฉบับ: https://www.techstarthailand.com/blog/detail/10-Deadly-Mistakes-to-Avoid-When-Learning-Java/968