มาดูวิธีสร้าง Java Web Project ด้วย Maven ใน Eclipse กัน

การสร้าง Java Web Project ใน Eclipse พร้อมทั้งรองรับการใช้ Maven ดูน่าจะเป็นเรื่องง่าย เนื่องจาก Eclipse มีการรองรับสำหรับการใช้ Maven เป็นอย่างดี แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ดังนั้น มาดูวิธีสร้าง Java Web Project ด้วย Maven ใน Eclipse กัน

บทความต้นฉบับ: https://www.techstarthailand.com/blog/detail/How-to-create-Java-web-project-with-Maven-in-Eclipse/935