CODE YOUR DREAMS มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ

ทีมงาน Code Your Dream ไปประชาสัมพันธ์โครงการที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560
น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก