พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บ.ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ทั้ง 12 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ผู้บริหารจากกลุ่มบ.ซีดีจี ร่วมรับประทานอาหารว่างและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับน้อง ๆ ที่ได้รับทุน

ยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 คน และขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวซีดีจี ซิสเต็มส์

ติดตามโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 เร็วๆนี้