ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 8

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 นายพิชญุตม์  วุฒิเวโรจน์
2 นายอัษฎายุธ  มีสุวรรณ
3 นายภูมินทร์  เย็นนัทที
4 นางสาวอรุณศรี  เตชะพัตราภรณ์
5 นายยุทธศิลป์   เสาวรส
6 นายกรวิชญ์   รัตน์เยี่ยม
7 นางสาวจิดาภา   แก้วสาลี
8 นายธราดล  บุญมา
9 นายสิทธิโชค  โชคมรกต
10 นายภัทรพงศ์  สัมมาเลิศภัณฑ์
11 นางสาวนภสร  เปรียญขุนทด
12 นายพศิน  บุญสุวรรณ์

 


พิธีมอบทุนการศึกษา วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ร้าน Corazon Cafe ชั้น 2

คลิกที่ภาพ เพื่อเปิดพิกัด GPS (Google Map)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณบุปผา โทร: 086-7902953  e-mail: buppa.c@cdg.co.th