บริจาคเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ iCoder เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์

22 พ.ค.62 ทางทีมงานโครงการพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ( ICoder) ร่วมบริจาคเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ iCoder เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ ขอขอบคุณทีมงานและพนักงาน CDG & GABLE Group ทุกท่านนะคะ