ทีมงาน iCODER ร่วมออกบูธนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง