ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา iCODER รุ่นที่ 10

ภาพบรรยากาศมอบทุนการศึกษา โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุนที่ 10 น้อง ๆ กลุ่มนี้จบหลักสูตรโปรแกรมฯ และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมทั้งยังได้บรรจุเป็นพนักงานกับ บ.ซีดีจีเอส อีกด้วย

สำหรับโครงการฯ รุ่นต่อไปรุ่นที่ 11 น้องๆ ที่อยากพัฒนาการเขียนโปรแกรมต่างๆ อย่างเช่น JAVA จ้องหน้าเพจไว้ให้ดี เราจะประกาศรับสมัครเร็ว ๆ นี้

iCODER ได้ทุน ได้งาน ได้ความรู้

เจอกันรุ่นที่ 11