ความสำเร็จ

Graduate

ได้อะไรจากการเข้าโครงการ iCODER บ้าง

iCODER | พี่ฟลุ๊ค รุ่นที่ 2

iCODER | พี่เจมส์ รุ่นที่ 6

iCODER | พี่หนึ่ง รุ่นที่ 6

iCODER | พี่อิ๋ม รุ่นที่ 6